Agnostisizm & Ateizm & Deizm arasındaki farklar ve benzerlikler

Agnostisizm & Ateizm & Deizm arasında ne gibi farklar ve benzerlikler vardır?

Ateizm, Agnostisizm ve Deizim arasında inanç olarak kabul gören tek sistem Deizm olarak göze çarpmaktadır.

Deizm’e göre Tanrı ve din: Evreni üstün bir varlık, yani Tanrı yaratmıştır. Ve bu tanrı, insanlara akıl bahşetmiştir. Düşünmelerini istemiştir. Ve dini bilgilere sadece tanrı tarafından verilen akılla ulaşılabilir. Bu düşünce temeline bağlı olarak Deizm, dinleri reddeder. Dolayısıyla peygamber, nebi, melek, şeytan, cin, kutsal kitap, vahiy, günah, sevap, dua, cennet-cehennem, ahiret ya da kader benzeri tanımlamaları da reddeder. Deizm’e göre dinler, ilahi arayışlarda olan insanlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

deizm

Agnostisizm’e göre Tanrı ve din: Bu inanışta ise tam olarak “Bilinmezcilik” kavramının egemen olduğunu söyleyebiliriz. Agnostiklere göre “Tanrı var mı yok mu?” sorusunun cevabı bilinemez. Dolayısıyla bilimsel anlamda evrenin nasıl meydana geldiği de bilinemez.

agonstisizm

Agnostisizm ve Ateizm arasındaki en büyük fark ise şudur: Agnostiklere göre tanrının var olup olmadığı bilinemez, Ateistlere göre ise tanrı reddedilir.  Ek olarak; Agnostisizm, tarafsız olma durumu olarak da bilinir. Agnostikler aynı zamanda kuşkuculardır.

Agnostisizm ile Ateizm arasındaki benzerlikler: En büyük benzerlik, tanrının varlığının bilinemez olduğuna dair düşüncedir. Bu bakımdan Ateizm ile benzerliği mevcuttur.

Agnostisizm ile Deizm arasındaki fark ve benzerlikler: Aslında temel olarak iki sistemin benzer bir yanı yoktur. Öte yandan Deizm bir inanç sistemi, Agnostisizm ise felsefi sistemdir. Deizm, evrenin bir tanrı tarafından yaratıldığına inanmakla birlikte dinleri ise reddeder. Agnostisizm’de ise bu bilginin yanı sıra evrenin nasıl yaratıldığının da bilinemeyeceğini iddia eder.

Ateizm’e göre Tanrı ve din: Ateizm, temel olarak tanrı ya da dinlerin var olmadığını savunur. Bu yönden bakıldığında Deizm’e büyük oranda ters düşer ancak Agnostisizm’e yakındır. Ateizm, dine ya da inançlara dair tüm ögeleri reddeder. Mesela cin, şeytan, melek, tanrı ya da ruh gibi ögeler de reddettikleri arasındadır.

ateizm

Ateizm ve Agnostisizm arasındaki fark ve benzerlikler: Agnostisizm’e yukarıda saydıklarımızın bilinemeyeceğini savunduğu, Ateizm ise tamamen reddettiği için birbirlerine uzaktırlar.

Ateizm ve Deizm arasındaki fark ve benzerlikler: Ateizm’in Agnostisizm ve Deizm’den ayrılan en büyük farkı Tanrı ve ona bağlı metafizik ögeleri tamamen reddetmesidir. Öte yandan Deizm, tanrı dışındaki tüm ögeleri (din, peygamber, melek, cin, kader, ahiret, cennet-cehennem, günah-sevap vs.) reddetmesi ile Ateizm’e benzer özellikler gösterir.  Yine hem Deizm hem de Ateizm’e göre dinler insanların icadıdır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın