İlahi Kitapların İçerikleri

İlahi kitapların içeriği nasıl?

Toplumlarca kabul edilen 4 kutsal kitap vardır. Bunlar; Tevrat, Zebur, İncil, Kuran dır. Bu kitapların tamamı ani telkin diye de bilinen vahiy ile peygamberlere tebliğ edilmiştir. Peki bu kutsal kitapların içeriğinde neler var, gelin birlikte bakalım:

Tevrat: İbranice bir kelimedir. Öğreti anlamına gelmektedir. Allah tarafından Musa peygambere gönderildiğine inanılmaktadır.  Tevratın bölümleri; Yaratılış, Mısırdan Çıkış, Çölde Sayım, Yasa’nın Tekrarı. Tevrat, Yahudilerce farklı, Hristiyanlar tarafından farklı ve İslam da farklı anlatılmaktadır. Yozlaşma, orjinalinin değiştirilmesi gibi konular hala tartışılmaktadır.

Zebur: Kelime anlamı olarak “Yazılı-kitap” manasındadır. Allah tarafından Davut peygambere gönderilmiştir. Tevrat’ın içinde yer alan mezmurlar kısmının Davut peygambere verilen Zebur olduğu düşünülmektedir.

İncil : Müjde anlamına gelen İncil, Allah tarafından İsa peygambere gönderilmiştir. Buradaki önemli konu İsa peygamberin yaşamında yazılaya geçirilemediğinden inananlar tarafından sonradan yazıya dökülmüştür. Ancak çok farklı farklı incillerin yazıldığı öne sürülmektedir. Yapılan büyük tartışmalar ve toplantılar sonucu bunlarda dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir. 325 ‘te İznikte toplatılan Konsilin kabul ettiği 4 incil : Matta – Markos – Luka –Yuhannadır. Bunların dışındakiler yok edilmiştir.

Bir incil’den daha söz edilmektedir “Barnaba” diğer İncillerden farklıdır. Ancak genel yayılışta İncil, İsa peygamberin öğretilerini ve yaşamını kapsar. Hristiyanlar  Tevrat’ı da kutsal kitap olarak kabul ederler. Tevrat’a Eski Ahit adını vermişler ve hukuk düzenlemelerinde faydalanmışlardır.

Kuran-ı Kerim:  Allah tarafından Muhammed peygambere gönderilmiştir.  “Okumak – Sözlük” anlamlarına gelir. İlahi kitapların sonuncusudur. Kur’an 23 yıl da ayet ayet sure sure inmiştir.  Muhammed peygamber tarafından korunmuş ve yazdırılmıştır. Ayrıca dönemin inananları ve sonraki zamanlarda birçok kişi ezbere bilmektedir. Dünya tarihinin ilk örneklerindendir, hem ezber hem yazılı olarak yayılmıştır. Kuran-ı Kerim’in günümüze aynen ulaştığı düşünülmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın