Kaşlarımız ve Kirpiklerimiz Neden Saçlarımız Gibi Uzamaz?

Saçlar dahil vücudumuzdakibütünkıllar aslında sürekliuzamaz.Büyümenin devam ettiğive durduğufarklı evrelerden oluşan bir döngü sözkonusudur. Ancak kılın türüne göre budöngüdekievrelerin sürelerideğişir.Saçlarda büyüme evresinin süresi2-6yıl arasında değişir. Bu evrede saçkökündekisaç teliniüreten hücrelerhaylietkindir ve her 24 saatte birbölünürler. Ayrıca oluşan saç tellerisaç köküne sıkı birşekilde bağlıdır.

Büyüme evresinde saç günde ortalama0,35 milimetre uzar. Büyümeninaniden durduğu evreise genelliklegeçişevresiolarakisimlendirilir.Bu evrede saç kökleriküçülür.Bu durum saç telinin kan damarlarıylabağlantısının zayıflamasına nedenolur. Saçlarda bu evre birkaç gündür.Büyümenin durduğu üçüncü evreninuzunluğuise saçlarda 1-4 aydır.Bu evredekisaç telleriçekildiklerindekolayca kopar. Duraklama evresindensonra tekrar büyüme evresibaşlar.Saç köklerinin her biribu evreleriayrı ayrı geçirir. Herhangibiranda saçlarımızın yaklaşık %85’ibüyüme, %1’den daha azı geçiş,%10-15’iise duraklama evresindedir.

Vücudumuzdakikılların türünegöre bu evrelerin uzunluklarıdeğişiklik gösterir.Kaşlarda ve kirpiklerdebüyüme evresinin süresisaçlaragöre çok daha kısadır.Örneğin kirpiklerde büyümeevresiortalama 30 gündür.Kılların uzamasının durduğuevreise daha uzundur.Örneğin kaşlarda duraklamaevresibirkaç yıl sürer.İnsanlarda bu evrelerin sürelerikişiden kişiye kalıtsal olarakdeğişiklik gösterebilir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 7 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın