Küresel Isınma Hava Olaylarını Nasıl Etkiliyor?

Biliminsanları fırtına, hortum, kasırga gibihava olaylarınınşiddetive sıklığındakiartışların nedenleriyleilgilifikir birliğine varabilmişdeğil. SonuçlarıNature Climate Changedergisinde yayımlanan araştırmainsankaynaklı etkinliklerin küreseliklim değişiklikleriyleilişkisinin sanılandan daha güçlüolduğunu gösteriyor.

Küreseliklim sistemlerivehava olaylarındakideğişimlerinsebeplerinin tam olarakbelirlenmesibiliminsanlarıiçinhaylizorlayıcı bir hedef.Son yıllarda bu amaçla gerçekleştirilenaraştırmalarda çoğunlukla küreselölçektekihava hareketlerineodaklanılıyor. ABD Ulusal AtmosferAraştırmaları Merkezi’nden (NCAR) veİngiltere’dekiReading Üniversitesi’ndenaraştırmacılar küresel ölçektekihavahareketlerinin doğası gereğihaylideğişken olduğunu,bu nedenleiklim sistemlerindekideğişimleriincelerken atmosferve deniz sıcaklığındakiartışın ve denizseviyesindekiyükselmenin dedikkate alınması gerektiğinidüşünüyor.1950’liyıllardanitibaren atmosfer vedeniz sıcaklığında artışa nedenolan küresel ısınma etkisiyleatmosferdekisu buharı miktarıyaklaşık %5 arttı. Araştırmacılarbu durumun dahaşiddetlihava olayları görülmesine nedenolduğunu düşünüyor.Ayrıca deniz seviyesindekiartıştayfunların ve kasırgaların karalarüzerindekietkisinin dahayıkıcı olmasına neden oluyor.Geliştirileniklim modellemesiaralarında Sandy Kasırgası’nın daolduğu önemlihava olaylarıiçinkullanıldı ve elde edilen sonuçlarıngerçek verilerle uyumluolduğu anlaşıldı.Araştırmacılar deniz yüzeyisıcaklığının daha düşük olmasıdurumunda aynı fırtınalarınşiddetinin ve büyüklüğününazaldığını belirledi.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 7 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın