Yıldırımlar Gökyüzünde Neden Farklı Şekiller Oluşturmaktadır?

Uydu verileri dünyagenelindeyılda yaklaşık 1,2 milyar-yani saniyede 40-yıldırım oluştuğunugösteriyor. Yıldırımlarıngökyüzünde oluşturduğuşekiller ise nasıloluştukları ile ilişkili.Yıldırımların ortayaçıkmasının temelnedeni fırtına sırasındabulutların içindeki artıve eksi elektrik yüklerinbirbirinden ayrılmasıdır.Elektrik yüklerininayrılmasının nedeni tamolarak bilinmese de, budurumun bulutlarıniçindeki donmuş yağmur damlalarının çarpışmasısonucu ortaya çıktığı,ayrıca aşağı ve yukarı yönlüdüzensiz hava hareketlerininelektrik yüklerininayrılması için uygun ortamsağladığı düşünülüyor.Bu süreçte bulutların üstbölümlerinde artı yükleryoğunlaşırken alt kısımlarıeksi yükle yüklenir. Zıtyükler arasındaki elektrikselçekim kuvveti nedeniyleyerin fırtına bulutlarınayakın kısımlarındaartı yükler yoğunlaşır.Buluttan yeryüzüne doğruoluşan yıldırımlardaeksi yüklerin yere ulaşmasınısağlayan bir yol oluşur.Ancak bu, her biriyaklaşık 50-100 metreuzunluğunda farklıparçalardan oluşanbir hattır ve farklı yönleredoğru yayılabilir.Yerin yüzeyinde yoğunlaşanartı yükler ise özellikleyüksek cisimlerin, örneğinağaçların ve binalarınüzerinde toplanarak yukarıdoğru hareket eder.Bu iki hat yerin yüzeyinden30-100 metre yukarıdabirleşir. Elektrik yüklerininönce bulutlardan yere,ardından yerden bulutlaradoğru hareketi sonucuyıldırımlar oluşur.Bulutların üst kısımlarındakiartı yüklerin hareketisonucu oluşan yıldırımlarise gökyüzünde yatayolarak birkaç kilometrehareket ettikten sonrayeryüzüne ulaşır.Yıldırımların yaklaşık yarısıyere ulaşmadanbir bulutun içindeya da bulutların arasındaoluşur. Bazı durumlardabulutların içinde elektrikselolarak yüklü bölgeleroluşur. Elektrik yüklerininbu bölgeler arasındakihareketi sonucuoluşan yıldırımlardagökyüzünde yatayşekilde yayılanışık parlamaları ortayaçıkar. Bulutlar arasındaoluşan yıldırımlar isegökyüzünde örümcek ağışeklinde yayılır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 7 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın